Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Mazda Motor Poland niezwykle poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych.
Chcemy by Państwo wiedzieli, czy przechowujemy dane, a jeśli tak, to jakie oraz jak je wykorzystujemy. Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa by zagwarantować, że wymogi dotyczące ochrony danych są spełnione.

Anonimowe gromadzenie danych

Zasadniczo, strony Mazda Motor Europe, które nie zostały spersonalizowane, można odwiedzać bez konieczności podawania danych osobowych. Będzie wówczas widoczna tylko nazwa Dostawcy Usług Internetowych (adres IP), strony przekierowania, data, godzina oraz odwiedzone przez Państwa strony. Te informacje analizujemy ze względów statystycznych i nie możemy Państwa na ich podstawie zidentyfikować.

 

Administrator danych

Administratorem danych podanych przez użytkowników za pośrednictwem Portalu SkySelection.pl Mazda jest: Mazda Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu  14B,  02-676  Warszawa („Mazda”) oraz wybrany przez Klienta dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, którego dane kontaktowe znajdują się w wykazie zamieszczonym na stronie SkySelection.pl https://skyselection.pl/lista-dealerow  („Dealer”)

 

Brak weryfikacji prawdziwości danych

Jeżeli wymagane jest podanie danych osobowych, oświadczają Państwo, że podane dane są Państwa danymi i są prawidłowe. Nie weryfikujemy prawdziwości podanych przez Państwa danych osobowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe podane w Portalu Skyselection.pl będą przez nas przetwarzane:

  1. a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), w celach:

- podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. zbierania danych przekazywanych w formularzu rejestracyjnym oraz przekazywania informacji i komunikowania się w związku z rejestracją w Portalu skyselection.pl (w szczególności przesyłania e-maili w ramach procesu rejestracji lub w związku z przekazanymi nam przez Państwa pytaniami), jak również w celu administrowania Portalem skyselection.pl,

- podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. w celu przygotowania wyceny samochodu używanego oraz złożenia przez Dealera oferty odkupu Państwa samochodu,

  1. b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Mazda lub Dealera, w szczególności:

- w  celach technicznych związanych z obsługą Portalu skyselection.pl, w celach statystycznych i badania rynku, oraz dla celów marketingu bezpośredniego,

-  dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu przekazywania informacji dotyczących produktów lub usług Mazda lub Dealera, w szczególności weryfikowania dostępności i informowania Państwa o dostępności  modelu samochodu o wskazanych przez Państwa parametrach/konfiguracji za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. e-mail lub telefon) .

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Mazda

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Mazda jest obsługa techniczna Portalu skyselection.pl, w tym zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, usuwanie błędów oraz rozwijanie Portalu skyselection.pl. Dodatkowo, takim celem są badania statystyczne związane z aktywnością na Portalu skyselection.pl, pytaniami zadawanymi za pośrednictwem Portalu skyselection.pl lub informacjami pobieranymi z lub w związku z rejestracją w Portalu skyselection.pl, jak również badania rynku. Prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni produktów i usług Mazda lub Dealera, w szczególności weryfikowanie dostępności i informowanie Państwa o dostępności  modelu samochodu o wskazanych przez Państwa parametrach/konfiguracji za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. e-mail).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane w celu wykonania umowy, będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów: moment usunięcia konta w Portalu skyselection.pl albo okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową lub przedstawioną ofertą.

W przypadku danych przetwarzanych w uzasadnionym prawnie interesie Mazda, będą one przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że wykażemy istnienie po naszej stronie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności; powyższe nie dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego.

 

Państwa prawa

Na zasadach i w zakresie określonym w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Brak obowiązku podania danych. Wymóg umowny 

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej korzystania z Portalu skyselection.pl, a także niezbędne w celu przedstawienia ofert odkupu i poinformowania o dostępności samochodu.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane mogą podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w ustępie „Statystyka Odwiedzin”.

 

Odbiorcy danych. Przekazywanie danych poza EOG

Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 (kopia klauzul może być uzyskana w Mazda).

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

  1. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, agencjom marketingowym i PR, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
  2. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom;
  3. Dealerom lub Autoryzowanym Serwisom Obsługi Mazda.:

 

Informacje mailowe/ Biuletyn informacyjny

Z przyjemnością będziemy Państwa informować o nowościach na stronie. Jeśli będzie nam wolno wykorzystać do tego celu Państwa adres mailowy, muszą Państwo osobiście udzielić nam wyraźnego pozwolenia na specjalnym formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych które są niezbędne, uniemożliwi przesyłanie informacji o nowościach na stronie. Oczywiście, takie pozwolenie mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem mailowym kontakt@mazda-media.pl

Wykorzystanie plików „Cookies"

Na naszej stronie mogą być wykorzystane pliki „Cookies".
Cookie to niewielki plik danych, który może być przechowywany na Państwa twardym dysku. Taki plik jest generowany przez serwer sieciowy z którego Państwo korzystaliście, by utworzyć link do przeglądarki (np. Internet Explorer, Netscape Navigator), a następnie jest on do Państwa wysyłany. Plik cookie umożliwia Państwa identyfikację podczas kolejnej wizyty na stronie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Większość przeglądarek obecnie ma standardowe ustawienie, które przewiduje automatyczną akceptację plików cookies. Mają Państwo jednak możliwość ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookies lub wcześniej je pokazywała. Mogą Państwo też w każdej chwili usunąć pliki cookies z systemu (np. w Windows Explorer). W tym celu prosimy skorzystać z funkcji pomocy w systemie operacyjnym. Przypominamy, że w przypadku odrzucenia plików cookies, strona może nie działać poprawnie. Szczegóły dotyczące plików Cookies: https://www.mazda.pl/polityka-prywatnosci/?s3optout=1

 

 

Statystyka odwiedzin

Aby zagwarantować, że niniejsza strona jest dopasowana do oczekiwań użytkowników oraz działa w sposób optymalny, rejestrujemy i przechowujemy anonimowe dane przy użyciu rozwiązań i technologii opracowanych przez Sophus3 Ldt. (www. sophus3.de), przy czym  dane te wykorzystujemy również do sporządzenia profili użytkowników przy pomocy pseudonimów. W tym celu mogą być wykorzystane pliki cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej. Profile użytkowników będą jednak miały dane posiadacza danego pseudonimu dopiero po uzyskaniu specjalnej zgody osoby odwiedzającej stronę. W szczególności adresy IP staną się niemożliwe do odczytu zaraz po wejściu na stronę, aby uniemożliwić powiązanie profili użytkowników z adresami IP.
Osoby odwiedzające niniejszą stronę mogą w każdej chwili nie zgodzić się na powyższą rejestrację i przechowywanie danych pod adresem: http://web.auto.sophus3.com/s3optout.html.

 

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje przechowywane na komputerze pliki cookie w celu gromadzenia informacji (w tym adresu IP) na temat sposobu korzystania z witryny. Adres IP zostanie zanonimizowany i nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Z plików cookie zrezygnować można, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie pełnej funkcjonalności witryny może być wtedy niemożliwe. Ponadto można również zablokować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności danych znaleźć można na stronie https://www.google.com/analytics/terms/.

Linki do innych stron

Nasz portal zawiera również linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na zgodność takich linków z przepisami o ochronie danych. Zalecamy, by zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności odwiedzanych stron.
W tym przypadku również nie mamy wpływu na to, czy zawartość takich stron jest zgodna z prawem.

 

Środki bezpieczeństwa

Mazda podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Mazda są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Mazda ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Mazda

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email: daneosobowe@mazdaeur.com, numer telefonu:  +48 22 318 19 73, adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa.

 

Zmiany niniejszej polityki

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie Portalu skyselection.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni poprzez informacje pojawiającą się na stronie. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z Portalu skyselection.pl.